Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiany imion i nazwisk

Strona archiwalna

 

Urząd Stanu Cywilnego
Norbert Gawlik – pok. Nr 10  (budynek Nr 2) tel. 077 463-23-22, 463-23-67 wew. 15


Zmiany imion i nazwisk


Wymagane dokumenty.

  • wniosek o zmianę imienia / nazwiska, -  DOCWniosek - zmiana imienia, nazwiska.doc
  • ankieta osoby ubiegającej się o zmianę imienia, nazwiska, - DOCAnkieta.doc
  • dowód osobisty,
  • odpisy zupełne aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństwa) wnioskodawcy oraz jego małoletnich dzieci,
  • inne dokumenty niezbędne np. do ustalenia bezprawnej utraty nazwiska bądź imienia.


Opłaty.

  • 37 zł. – decyzja o zmianie imienia lub nazwiska
  • opłacie nie podlegają decyzje wydawane w sprawach o przywrócenie nazwiska i imienia osób , którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób.


Termin załatwienia sprawy.
14 dni

Inne wskazówki, uwagi. Sposób załatwienia sprawy.
Zmiana imienia i nazwiska następuje na wniosek obywatela polskiego posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych. Wniosek o zmianę nazwiska podlega rozpatrzeniu, jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami. Sprawę należy załatwić osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu stałego zamieszkania. Obywatele polscy stale zamieszkali za granica mogą załatwić sprawę wyłącznie za pośrednictwem polskich przedstawicielstw dyplomatycznych.

Podstawa prawna:
Ustawa o zmianie imienia i nazwiska z dnia 17 października 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. nr 220 poz. 1414)


Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego


Małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez zaświadczenie złożone przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Termin.
W ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie.

Wymagane dokumenty.

  • dowód osobisty
  • wniosek o naniesienie stosownej zmiany w akcie małżeństwa


Opłaty.
11 zł. wpisowe wzmianki w akcie małżeństwa