Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Jemielnica Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa pomocy dydaktycznych i naukowych, w tym sprzętu komputerowego i multimedialnego dla szkół podstawowych Gminy Jemielnica, w ramach projektu Apetyt na naukę, współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Opolskiego.

Dostawa pomocy dydaktycznych i naukowych, w tym sprzętu komputerowego i multimedialnego dla szkół podstawowych Gminy Jemielnica, w ramach projektu Apetyt na naukę, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.


PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSIWZ.pdf

 1. DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc
  PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf
  DOCZałącznik nr 1.1a do Formularza ofertowego - Formularz cenowy dla części 1.doc
  PDFZałącznik nr 1.1a do Formularza ofertowego - Formularz cenowy dla części 1.pdf
  DOCZałącznik nr 1.1b do Formularza ofertowego - Formularz cenowy dla części 2.doc
  PDFZałącznik nr 1.1b do Formularza ofertowego - Formularz cenowy dla części 2.pdf
  DOCZałącznik nr 1.1c do Formularza ofertowego - Formularz cenowy dla części 3.doc
  PDFZałącznik nr 1.1c do Formularza ofertowego - Formularz cenowy dla części 3.pdf
  DOCZałącznik nr 1.1d do Formularza ofertowego - Formularz cenowy dla części 4.doc
  PDFZałącznik nr 1.1d do Formularza ofertowego - Formularz cenowy dla części 4.pdf
  DOCZałącznik nr 1.1e do Formularza ofertowego - Formularz cenowy dla części 5.doc
  PDFZałącznik nr 1.1e do Formularza ofertowego - Formularz cenowy dla części 5.pdf
  DOCZałącznik nr 1.1f do Formularza ofertowego - Formularz cenowy dla części 6.doc
  PDFZałącznik nr 1.1f do Formularza ofertowego - Formularz cenowy dla części 6.pdf
  DOCZałącznik nr 1.2a do Formularza ofertowego - Formularz opisowy dla części 1.doc
  PDFZałącznik nr 1.2a do Formularza ofertowego - Formularz opisowy dla części 1.pdf
  DOCZałącznik nr 1.2b do Formularza ofertowego - Formularz opisowy dla części 2.doc
  PDFZałącznik nr 1.2b do Formularza ofertowego - Formularz opisowy dla części 2.pdf
  DOCZałącznik nr 1.2c do Formularza ofertowego - Formularz opisowy dla części 3.doc
  PDFZałącznik nr 1.2c do Formularza ofertowego - Formularz opisowy dla części 3.pdf
  DOCZałącznik nr 1.2d do Formularza ofertowego - Formularz opisowy dla części 4.doc
  PDFZałącznik nr 1.2d do Formularza ofertowego - Formularz opisowy dla części 4.pdf
  DOCZałącznik nr 1.2e do Formularza ofertowego - Formularz opisowy dla części 5.doc
  PDFZałącznik nr 1.2e do Formularza ofertowego - Formularz opisowy dla części 5.pdf
  DOCZałącznik nr 1.2f do Formularza ofertowego - Formularz opisowy dla części 6.doc
  PDFZałącznik nr 1.2f do Formularza ofertowego - Formularz opisowy dla części 6.pdf
 2. PDFZałącznik nr 2a do SIWZ_część 1.pdf
  PDFZałącznik nr 2b do SIWZ_część 2.pdf
  PDFZałącznik nr 2c do SIWZ_część 3.pdf
  PDFZałącznik nr 2d do SIWZ_część 4.pdf
  PDFZałącznik nr 2e do SIWZ_część 5.pdf
  PDFZałącznik nr 2f do SIWZ_część 6.pdf
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf
 5. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf
 6. DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące niezalegania z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.doc
  PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące niezalegania z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.pdf
 7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące zakazu ubiegania się o zam. pub..doc
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące zakazu ubiegania się o zam. pub..pdf
 8. PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
Metryczka
 • wytworzono:
  20-09-2016
  przez: Justyna Klama
 • opublikowano:
  20-09-2016 15:31
  przez: Justyna Klama
 • zmodyfikowano:
  17-11-2016 14:55
  przez: Roman Sznajder
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Jemielnica
  odwiedzin: 2370
Dane jednostki:

Urząd Gminy Jemielnica
47-133 Jemielnica
ul. Strzelecka 67
NIP: 756-187-79-80 REGON: 531413231
Numer konta: 58 8907 1018 2007 6000 3901 0029

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 23 500
fax: 77 46 23 510
e-mail: ug@jemielnica.pl
strona www: jemielnica.pl

Statystyki:

Liczba wizyt: 14344213
W tym miesiącu: 34
W tym dniu: 2