Urząd Gminy Jemielnica

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Jemielnica o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barut w gminie Jemielnica:

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Jemielnica
o przystąpieniu do sporządzenia
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barut w gminie Jemielnica:

 1. dla dz. nr 174,
 2. dla części dz. nr 280,
 3. dla części dz. nr 283.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art.39 ust. 1, w związku zart.46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jemielnica uchwał nr: XX/130/16, XX/129/16 oraz XX/131/16 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barut, w gminie Jemielnica:

 1. dla dz. nr 174,
 2. dla części dz. nr 280,
 3. dla części dz. nr 283.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, w terminie do dnia 16 listopada 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi i wnioski w prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa z zakresu ochrony środowiska można wnieść w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail: ug@jemielnica.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.).


Marcin Wycisło

Wójt Gminy Jemielnica

Metryczka
 • wytworzono:
  25-10-2016
  przez: Roman Sznajder
 • opublikowano:
  25-10-2016 14:26
  przez: Roman Sznajder
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Jemielnica
  odwiedzin: 1730
Dane jednostki:

Urząd Gminy Jemielnica
47-133 Jemielnica
ul. Strzelecka 67
NIP: 756-187-79-80 REGON: 531413231
Numer konta: 58 8907 1018 2007 6000 3901 0029

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 23 500
fax: 77 46 23 510
e-mail: ug@jemielnica.pl
strona www: jemielnica.pl

Statystyki:

Liczba wizyt: 9863846
W tym miesiącu: 97
W tym dniu: 2

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×