Urząd Gminy Jemielnica Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Jemielnica”.

Konsultacje społeczne
projektu „Strategii Rozwoju Gminy Jemielnica”.


Zapraszamy mieszkańców Gminy Jemielnica do wyrażenia opinii i zgłaszania uwag do treści projektu Strategii Rozwoju Gminy Jemielnica dostępnego poniżej.

Konsultacje będą prowadzone w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia wraz z projektem dokumentu na stronach internetowych Gminy Jemielnica www.jemielnica.pl oraz www.bip.jemielnica.pl.

Konsultacje projektu trwają od 29 listopada 2016 r. do 20 grudnia 2016 r.

Opinie i uwagi do projektu strategii można zgłaszać na dostępnym poniżej formularzu.

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej: wpisując w tytule korespondencji: „Konsultacje strategii” lub złożyć w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Jemielnica w terminie do 20 grudnia 2016 r.

Dodatkowo projekt Strategii Rozwoju Gminy Jemielnica oraz formularz (w formie papierowej) będzie dostępny w Referacie Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Jemielnica.

Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

 1. odniesienia do zapisów konsultowanego projektu wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
 2. dane kontaktowe osób zgłaszających uwagi.

Uwagi i opinie anonimowe lub nie zawierające powyższych informacji nie będą brane pod uwagę.

Po upływie terminu wyznaczonego na zgłaszanie pisemnych uwag, opinii i propozycji do projektu Strategii zorganizowane zostanie zebranie konsultacyjne, które stanowić będzie forum wymiany uwag, opinii i propozycji zgłoszonych podczas konsultacji. Zebranie konsultacyjne będzie ostatnią okazją do zgłoszenia uwag do projektu Strategii. Konsultacje społeczne są ważne beż względu na ilość zgłoszonych uwag, opinii, i propozycji.

Konsultacje odbywają się na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), Zarządzenia Nr 164/16 Wójta Jemielnicy z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Jemielnica.


Metryczka
 • opublikowano:
  29-11-2016 14:54
  przez: Roman Sznajder
 • zmodyfikowano:
  01-12-2016 13:18
  przez: Roman Sznajder
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Jemielnica
  odwiedzin: 8930
Dane jednostki:

Urząd Gminy Jemielnica
47-133 Jemielnica
ul. Strzelecka 67
NIP: 756-187-79-80 REGON: 531413231
Numer konta: 58 8907 1018 2007 6000 3901 0029

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 23 500
fax: 77 46 23 510
e-mail: ug@jemielnica.pl
strona www: jemielnica.pl

Statystyki:

Liczba wizyt: 14048113
W tym miesiącu: 61
W tym dniu: 7

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×