Urząd Gminy Jemielnica Biuletyn Informacji Publicznej

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Jemielnica emulsją asfaltową i grysami

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
 


PDFSIWZ.pdf

 1. PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - wykaz dróg.PDF
 2. PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.PDF
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf
 5. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf
 6. DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc
  PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf
 7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.pdf
 8. DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc
  PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.pdf
 9. DOCZałącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych.doc
  PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych.pdf
 10. PDFZałącznik nr 10 do SIWZ- Projekt umowy.pdf
   

 

 

 


 

Metryczka
 • wytworzono:
  02-06-2017
  przez: Justyna Klama
 • opublikowano:
  02-06-2017 13:59
  przez: Justyna Klama
 • zmodyfikowano:
  11-07-2017 14:28
  przez: Justyna Klama
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Jemielnica
  odwiedzin: 1714
Dane jednostki:

Urząd Gminy Jemielnica
47-133 Jemielnica
ul. Strzelecka 67
NIP: 756-187-79-80 REGON: 531413231
Numer konta: 58 8907 1018 2007 6000 3901 0029

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 23 500
fax: 77 46 23 510
e-mail: ug@jemielnica.pl
strona www: jemielnica.pl

Statystyki:

Liczba wizyt: 13855640
W tym miesiącu: 18
W tym dniu: 2

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×