Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Jemielnica Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty Uchwał Rady Gminy - Sesja XXVIII


 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r..pdf

   
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium.pdf

   
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Uniwersytet Opolski pn. „Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu.”
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Uniwersytet Opolski.pdf

   
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf

   
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Jemielnica oraz zasad jego ustalania.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę Jemielnica.pdf

   
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marka Prawego w Jemielnicy, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marka Prawego w Jemielnicy.
  PDFProjekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Jemielnicy.pdf

   
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrówce, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrówce.
  PDFProjekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Piotrówce,.pdf

   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2018 – 2020, w Gminie Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych.pdf

   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej.pdf

   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Opolu.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej.pdf

   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica  na 2017 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r..pdf

   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Jemielnica instrumentem płatniczym
  PDFProjekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Jemielnica instrumentem płatniczym .pdf

   
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2023
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2023.pdf
Metryczka
 • wytworzono:
  09-06-2017
  przez: Roman Sznajder
 • opublikowano:
  09-06-2017 22:17
  przez: Roman Sznajder
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Jemielnica
  odwiedzin: 1781
Dane jednostki:

Urząd Gminy Jemielnica
47-133 Jemielnica
ul. Strzelecka 67
NIP: 756-187-79-80 REGON: 531413231
Numer konta: 58 8907 1018 2007 6000 3901 0029

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 23 500
fax: 77 46 23 510
e-mail: ug@jemielnica.pl
strona www: jemielnica.pl

Statystyki:

Liczba wizyt: 14394631
W tym miesiącu: 48
W tym dniu: 3