Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Jemielnica Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Ośrodków Wychowania Przedszkolnego Gminy Jemielnica, w ramach projektu Atrakcyjne przedszkole, współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Opolskiego 2014-2020.

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert dla części 3.pdf


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf


PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFInformacja o zmianie treści SWIZ - wszyscy.pdf

DOCZałącznik nr 1.1c do Formularza ofertowego_Formularz cenowy dla części 3 - PO ZMIANACH.doc
PDFZałącznik nr 1.1c do Formularza ofertowego_Formularz cenowy dla części 3 - PO ZMIANACH.pdf
DOCZałącznik nr 1.2c do Formularza ofertowego_Formularz opisowy dla części 3 - PO ZMIANACH.doc
PDFZałącznik nr 1.2c do Formularza ofertowego_Formularz opisowy dla części 3 - PO ZMIANACH.pdf

PDFZałącznik nr 2c do SIWZ_część 3 - PO ZMIANACH.pdf

PDFWyjaśnienia treści oferty - wszyscy.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf


PDFSIWZ.pdf


 1. DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc
  PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf

DOCZałącznik nr 1.1c do Formularza ofertowego_Formularz cenowy dla części 3.doc
PDFZałącznik nr 1.1c do Formularza ofertowego_Formularz cenowy dla części 3.pdf
DOCZałącznik nr 1.2c do Formularza ofertowego_Formularz opisowy dla części 3.doc
PDFZałącznik nr 1.2c do Formularza ofertowego_Formularz opisowy dla części 3.pdf

 1. PDFZałącznik nr 2c do SIWZ_część 3.pdf
 2. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf
 3. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf
 4. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf
 5. DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące niezalegania z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.doc
  PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące niezalegania z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.pdf
 6. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące zakazu ubiegania się o zam. pub..doc
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące zakazu ubiegania się o zam. pub..pdf
 7. PDFZałącznik nr 8 do SIWZ_Projekt umowy.pdf
   
Metryczka
 • wytworzono:
  13-11-2017
  przez: Justyna Klama
 • opublikowano:
  13-11-2017 15:01
  przez: Roman Sznajder
 • zmodyfikowano:
  19-12-2017 09:26
  przez: Dawid Pyka
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Jemielnica
  odwiedzin: 1382
Dane jednostki:

Urząd Gminy Jemielnica
47-133 Jemielnica
ul. Strzelecka 67
NIP: 756-187-79-80 REGON: 531413231
Numer konta: 58 8907 1018 2007 6000 3901 0029

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 23 500
fax: 77 46 23 510
e-mail: ug@jemielnica.pl
strona www: jemielnica.pl

Statystyki:

Liczba wizyt: 14624980
W tym miesiącu: 38
W tym dniu: 1