Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Jemielnica Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie w sprawie konsultacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2018 r.

Wójt Jemielnicy zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i poz. 1948 oraz z 2017 r., poz. 60, poz. 573 i poz. 1909) i w art. 11 a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2017 r, poz. 1840) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Jemielnica  w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2018 r. Treść projektu uchwały oraz formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej:

 1. Projekt uchwały Rady Gminy Jemielnica  w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2018 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2018 r..pdf

   
 2. Formularz do zgłaszania uwag.
  DOCFormularz zgłaszania opinii.doc
  PDFFormularz zgłaszania opinii.pdf

   
 3. Zarządzanie Nr 249/18 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2018 r.
  PDFZarządzenie Nr 249.18 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 29 stycznia 2018 r.pdf

Powyższe dokumenty są dostępne także w siedzibie Urzędu Gminy Jemielnica – 47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67 (budynek Nr 1 pokój Nr 8, tel. 77 46-23-513). Zgodnie z Zarządzeniem Nr 249/18 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 29 stycznia2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2018 r.” konsultacje trwać będą od 1 do 26 lutego 2018 r. Wypełniony formularz uwag należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia  26 lutego 2018 r. na poniższe adresy:

 1. adres poczty elektronicznej: ug@jemielnica.pl
 2. numer faksu: 77 46-23-510
 3. adres siedziby Urzędu Gminy Jemielnica: 47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67

 

Jemielnica, dnia 1 lutego 2018 r. 

Marcin Wycisło
Wójt Jemielnicy

Metryczka
 • wytworzono:
  01-02-2018
  przez: Roman Sznajder
 • opublikowano:
  01-02-2018 12:01
  przez: Roman Sznajder
 • zmodyfikowano:
  01-02-2018 12:10
  przez: Roman Sznajder
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Jemielnica
  odwiedzin: 2893
Dane jednostki:

Urząd Gminy Jemielnica
47-133 Jemielnica
ul. Strzelecka 67
NIP: 756-187-79-80 REGON: 531413231
Numer konta: 58 8907 1018 2007 6000 3901 0029

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 23 500
fax: 77 46 23 510
e-mail: ug@jemielnica.pl
strona www: jemielnica.pl

Statystyki:

Liczba wizyt: 14922386
W tym miesiącu: 125
W tym dniu: 2