Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Jemielnica Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty Uchwał Rady Gminy - Sesja VI

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jemielnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jemielnica oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r..pdf
   
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za zajecie pasa drogowego.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf
   
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty adiacenckiej.pdf
   
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej  opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.pdf
   
 5. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy Jemielnica oraz dodatkowej opłaty ponoszonej z tego tytułu.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.pdf
   
 6. Podjęcie  uchwały w sprawie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli.pdf
   
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf
   
 8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej
  PDFProjekt uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie opłaty targowej.pdf

   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania z budżetu Gminy Jemielnica środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich na Fundusz Wsparcia Policji
  PDFProjekt uchwały w sprawie przekazania z budżetu Gminy Jemielnica środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich na Fundusz Wsparcia Policji.pdf

   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych
  PDFProjekt uchwały sprawie udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej.pdf

   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.pdf

   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2019 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf
Metryczka
 • wytworzono:
  15-03-2019
  przez: Roman Sznajder
 • opublikowano:
  15-03-2019 11:07
  przez: Roman Sznajder
 • zmodyfikowano:
  15-03-2019 11:08
  przez: Roman Sznajder
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Jemielnica
  odwiedzin: 759
Dane jednostki:

Urząd Gminy Jemielnica
47-133 Jemielnica
ul. Strzelecka 67
NIP: 756-187-79-80 REGON: 531413231
Numer konta: 58 8907 1018 2007 6000 3901 0029

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 23 500
fax: 77 46 23 510
e-mail: ug@jemielnica.pl
strona www: jemielnica.pl

Statystyki:

Liczba wizyt: 15009987
W tym miesiącu: 36
W tym dniu: 2