Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Jemielnica Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty Uchwał Rady Gminy - Sesja VIII

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jemielnica.pdf
   
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem.pdf
   
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 r..pdf
   
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jemielnica za 2018 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jemielnica za 2018 r..pdf
   
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognoza długu na lata 2019 - 2027
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2027.pdf
   
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf
   
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Jemielnica oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Jemielnica oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów.pdf
   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Publiczne Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa w Jemielnicy.
  PDFProjekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Publiczne Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa w Jemielnicy.pdf
   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina Jemielnica nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu.
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina Jemielnica nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu.pdf
   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
  PDFProjekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.pdf
   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania.pdf
Metryczka
 • wytworzono:
  21-06-2019
  przez: Roman Sznajder
 • opublikowano:
  21-06-2019 13:16
  przez: Roman Sznajder
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Jemielnica
  odwiedzin: 584
Dane jednostki:

Urząd Gminy Jemielnica
47-133 Jemielnica
ul. Strzelecka 67
NIP: 756-187-79-80 REGON: 531413231
Numer konta: 58 8907 1018 2007 6000 3901 0029

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 23 500
fax: 77 46 23 510
e-mail: ug@jemielnica.pl
strona www: jemielnica.pl

Statystyki:

Liczba wizyt: 15009832
W tym miesiącu: 29
W tym dniu: 1