Urząd Gminy Jemielnica Biuletyn Informacji Publicznej

Program współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Zgodnie z uchwałą nr II/14/10 Rady Gminy Jemielnica z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przedstawiam w załączeniu projekt programu współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok w celu wyrażenia opinii o załączonym programie.

Opinie należy przekazać na piśmie do Urzędu Gminy Jemielnica w terminie do 16 października 2019 r.


PDFProjekt programu NGO 2020.pdf


 

Metryczka
 • wytworzono:
  26-09-2019
  przez: Roman Sznajder
 • opublikowano:
  26-09-2019 13:50
  przez: Roman Sznajder
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Jemielnica
  odwiedzin: 216
Dane jednostki:

Urząd Gminy Jemielnica
47-133 Jemielnica
ul. Strzelecka 67
NIP: 756-187-79-80 REGON: 531413231
Numer konta: 58 8907 1018 2007 6000 3901 0029

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 23 500
fax: 77 46 23 510
e-mail: ug@jemielnica.pl
strona www: jemielnica.pl

Statystyki:

Liczba wizyt: 13902174
W tym miesiącu: 33
W tym dniu: 3

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×