Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości
przeznaczonych do użyczenia

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 oraz z 2019 r., poz. 1309) informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jemielnica został wywieszony wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Jemielnica przeznaczonych do użyczenia. Wykaz ten stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 68/19 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 30 września 2019 r. Bliższych informacji o nieruchomości umieszczonej w tym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jemielnica, w pokoju Nr 3 (budynek Nr 2) lub telefonicznie pod numerem 77 46-23-516

Marcin Wycisło
Wójt Gminy Jemielnica

 

Zarządzenie Nr 68/19 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 30 września 2019 r. wprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
PDFZarządzenie Nr 68.19 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 30 września 2019 r..pdf