Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Jemielnica Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na stanowisko opiekuna Świetlicy Wiejskiej w Centawie.

Wójt Gminy Jemielnica  ogłasza nabór na stanowisko: Opiekuna Świetlicy Wiejskiej w Centawie.


Wymagania niezbędne:

 • minimum średnie wykształcenie;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie
 • doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Wymagania dodatkowe:

 • kreatywność
 • komunikatywność
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie zajęć świetlicowych dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych   w wymiarze 5 godzin tygodniowo – umowa zlecenie,
 • opracowanie planu zajęć oraz organizacja pracy w świetlicy
 • wykonywanie rozmaitych prac plastycznych,
 • eksponowanie wykonanych prac na tablicach świetlicowych
 • pomoc w organizowaniu działalności kulturalnej dla mieszkańców miejscowości oraz  współudział w tworzeniu i realizowaniu kalendarza lokalnych imprez kulturalnych
 • podejmowanie działań zmierzających do rozwijania zainteresowań dzieci
 • organizowanie imprez integracyjnych i okolicznościowych
 • współpraca z samorządem lokalnym oraz innymi podmiotami społecznymi w zakresie dotyczącym sfery działania świetlicy
 • systematyczne otwieranie świetlicy i współudział w prowadzeniu działalności kulturalnej –
 • zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w świetlicy
 • zapewnienie porządku i czystości w pomieszczeniach po przeprowadzonych zajęciach –
 • przestrzeganie przepisów p.poż oraz dbanie, aby numery telefonów do straży, policji, pogotowia ratunkowego i energetycznego znajdowały się w widocznym miejscu
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze stanowiskiem pracy
 • inne czynności zlecone przez Wójta Gminy.

 

Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny kserokopie dokumentów poświadczających zdobyte wykształcenie

Miejsce składania dokumentów: Urząd Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67.

Termin składania dokumentów: 23 grudnia 2019r.

Metryczka
 • wytworzono:
  10-12-2019
  przez: Roman Sznajder
 • opublikowano:
  10-12-2019 09:57
  przez: Roman Sznajder
 • zmodyfikowano:
  10-12-2019 09:58
  przez: Roman Sznajder
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Jemielnica
  odwiedzin: 482
Dane jednostki:

Urząd Gminy Jemielnica
47-133 Jemielnica
ul. Strzelecka 67
NIP: 756-187-79-80 REGON: 531413231
Numer konta: 58 8907 1018 2007 6000 3901 0029

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 23 500
fax: 77 46 23 510
e-mail: ug@jemielnica.pl
strona www: jemielnica.pl

Statystyki:

Liczba wizyt: 14404549
W tym miesiącu: 181
W tym dniu: 9