Przejdź do treści strony WCAG

Otwarty konkurs na realizację programu zdrowotnego w 2020 roku pn."Program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej starszych mieszkańców gminy Jemielnica na lata 2012-2015" - 2021

Zarządzenie Nr 104/20 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego w 2020 r. pn. „Program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej starszych mieszkańców gminy Jemielnica na lata 2012 – 2021” oraz powołania komisji konkursowej

PDFZarządzenie Nr 104.20 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 30 stycznia 2020 r..pdf

  1. PDFZałącznik Nr 1 - ogłoszenie konkursu.pdf
  2. PDFZałącznik Nr 2 - szczegółowe warunki konkursu.pdf
  3. PDFZałącznik Nr 3 - ramowy projekt umowy.pdf
  4. PDFZałącznik Nr 4 - formularz ofertowy.pdf
  5. PDFZałącznik Nr 5 - Program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej starszych mieszkańców gminy Jemielnica.pdf