Przejdź do treści strony WCAG

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2020 - Konkurs ofert dotyczy zadania w obszarze wspierania i upowszechnianiu kultury fizycznej, turystyki i rekreacji.

WÓJT GMINY JEMIELNICA
ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w roku 2020 w obszarze  
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i rekreacji.

 

Więcej informacji -> PDFZarządzenie Nr 132.20 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 26 maja 2020 r.pdf