Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte na XXXV sesji Rady Gminy z dnia 22 marca 2010 r.

 • Uchwała Nr XXXV/227/10 z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
  PDFUchwała Nr XXXV.227.10 z dnia 22 marca 2010 r..pdf
   
 • Uchwała Nr XXXV/228/10 z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
  PDFUchwała Nr XXXV.228.10 z dnia 22 marca 2010 r..pdf
   
 • Uchwała Nr XXXV/229/10 z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie przekazania z budżetu Gminy Jemielnica środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich na Fundusz Wsparcia Policji.
  PDFUchwała Nr XXXV.229.10 z dnia 22 marca 2010 r..pdf
   
 • Uchwała Nr XXXV/230/10 z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie  dokonania zmian w budżecie  Gminy Jemielnica  na 2010 rok.
  PDFUchwała Nr XXXV.230.10 z dnia 22 marca 2010 r..pdf
   
 • Uchwała Nr XXXV/231/10 z dnia 22 marca 2010 r. zmieniająca Uchwałę  NR XII/78/07 Rady Gminy Jemielnica z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Jemielnica na lata  2007 - 2013.
  PDFUchwała Nr XXXV.231.10 z dnia 22 marca 2010 r..pdf
   
 • Uchwała Nr XXXV/232/10 z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  PDFUchwała Nr XXXV.232.10 z dnia 22 marca 2010 r..pdf
   
 • Uchwała Nr XXXV/233/10 z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie  zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie w formie refundacji realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – IV etap: ulice boczne Marka Prawego, Nowe Osiedle, Kani, Strzelecka, Chłopickiego, Żółkiewskiego, Boczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  PDFUchwała Nr XXXV.233.10 z dnia 22 marca 2010 r..pdf
   
 • Uchwała Nr XXXV/234/10 z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie  zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy – IV etap: ulice boczne Marka Prawego, Nowe Osiedle, Kani, Strzelecka, Chłopickiego, Żółkiewskiego, Boczna”.
  PDFUchwała Nr XXXV.234.10 z dnia 22 marca 2010 r..pdf
   
 • Uchwała Nr XXXV/235/10 z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie ustanowienia „Roku 2010 – Rokiem Cysterskim w Gminie Jemielnica”.
  PDFUchwała Nr XXXV.235.10 z dnia 22 marca 2010 r..pdf