Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Gminy w dniu 8 czerwca 2016 r.

 • Uchwała Nr XVIII/106/16 w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r.
  PDFUchwała Nr XVIII_106_16.pdf
   
 • Uchwała Nr XVIII/107/16 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2023
  PDFUchwała Nr XVIII_107_16.pdf
   
 • Uchwała Nr XVIII/108/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barut, w Gminie Jemielnica
  PDFUchwała Nr XVIII_108_16.pdf
   
 • Uchwała Nr XVIII/109/16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy
  PDFUchwała Nr XVIII_109_16.pdf
   
 • Uchwała Nr XVIII/110/16 w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec działań Prezydenta Miasta Opola mających na celu powiększenie terytorium Opola
  PDFUchwała Nr XVIII_110_16.pdf
   
 • Uchwała Nr XVIII/111/16 w sprawie powołania doraźnej komisji do przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych  dla tytułu „Zasłużony dla Gminy Jemielnica”
  PDFUchwała Nr XVIII_111_16.pdf
   
 • Uchwała Nr XVIII/112/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020
  PDFUchwała Nr XVIII_112_16.pdf
   
 • Uchwała Nr XVIII/113/16 w sprawie poparcia Apelu dotyczącego utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty
  PDFUchwała Nr XVIII_113_16.pdf