Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Jemielnica”.

Konsultacje społeczne
projektu „Strategii Rozwoju Gminy Jemielnica”.


Zapraszamy mieszkańców Gminy Jemielnica do wyrażenia opinii i zgłaszania uwag do treści projektu Strategii Rozwoju Gminy Jemielnica dostępnego poniżej.

Konsultacje będą prowadzone w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia wraz z projektem dokumentu na stronach internetowych Gminy Jemielnica www.jemielnica.pl oraz www.bip.jemielnica.pl.

Konsultacje projektu trwają od 29 listopada 2016 r. do 20 grudnia 2016 r.

Opinie i uwagi do projektu strategii można zgłaszać na dostępnym poniżej formularzu.

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej: wpisując w tytule korespondencji: „Konsultacje strategii” lub złożyć w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Jemielnica w terminie do 20 grudnia 2016 r.

Dodatkowo projekt Strategii Rozwoju Gminy Jemielnica oraz formularz (w formie papierowej) będzie dostępny w Referacie Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Jemielnica.

Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

  1. odniesienia do zapisów konsultowanego projektu wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
  2. dane kontaktowe osób zgłaszających uwagi.

Uwagi i opinie anonimowe lub nie zawierające powyższych informacji nie będą brane pod uwagę.

Po upływie terminu wyznaczonego na zgłaszanie pisemnych uwag, opinii i propozycji do projektu Strategii zorganizowane zostanie zebranie konsultacyjne, które stanowić będzie forum wymiany uwag, opinii i propozycji zgłoszonych podczas konsultacji. Zebranie konsultacyjne będzie ostatnią okazją do zgłoszenia uwag do projektu Strategii. Konsultacje społeczne są ważne beż względu na ilość zgłoszonych uwag, opinii, i propozycji.

Konsultacje odbywają się na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579), Zarządzenia Nr 164/16 Wójta Jemielnicy z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Jemielnica.