Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jemielnica.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jemielnica.


PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf


PDFInformacja o zmianie treści SIWZ nr 2 wszyscy.pdf

 1. PDFZałącznik nr 9 do SIWZ PO ZMIANACH- projekt umowy.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf


PDFInformacja o zmianie treści SIWZ nr 1 wszyscy.pdf

 1. PDFZałącznik nr 1 do SIWZ PO ZMIANACH - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
 2. PDFZałącznik nr 2 do SIWZ PO ZMIANACH-Zestawienie tabel.pdf
 3. PDFZałącznik nr 11 do SIWZ PO ZMIANACH- Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porzadku w gminie.pdf
 4. PDFZałącznik nr 14 do SIWZ PO ZMIANACH- Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez gminę.pdfPDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf


PDFSIWZ.pdf

 1. PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
 2. PDFZałącznik nr 2 do SIWZ -Zestawienie tabel.pdf
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf
 5. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf
 6. DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc
  PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf
 7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - wykaz pojazdów.doc
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - wykaz pojazdów.pdf
 8. DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - wykaz usług.doc
  PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wykaz usług.pdf
 9. PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - projekt umowy.pdf
 10. PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - UCHWAŁA NR XX.123.16 RADY GMINY JEMIELNICA.pdf
 11. PDFZałącznik nr 11 do SIWZ - Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porzadku w gminie.pdf
 12. PDFZałącznik nr 12 do SIWZ - UCHWAŁA NR XX.124.16 RADY GMINY JEMIELNICA.pdf
 13. PDFZałącznik nr 13 do SIWZ - Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych .pdf
 14. PDFZałącznik nr 14 do SIWZ - Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez gminę.pdf
 15. PDFZałącznik nr 15 do SIWZ - Poglądowa mapa Gminy Jemielnica wraz z głównymi ciągami komunikacyjnymi.pdf