Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa drogi gminnej ul. Stawowej oraz drogi wewnętrznej nr 98 i 102 w miejscowości Jemielnica w podziale na część 1 i 2

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (3,15MB)


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (1 017,30KB)


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf (485,78KB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (11,97MB)


PDFSIWZ.pdf (14,51MB)

 1. ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ - Część 1 Dokumentacja Techniczna, STWiOR, Przedmiar.zip (24,87MB)
 2. ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ - Część 2 Dokumentacja Techniczna, STWiOR, Przedmiar.zip (7,87MB)
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc (307,00KB)
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf (242,87KB)
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc (312,50KB)
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (251,53KB)
 5. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (334,00KB)
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (286,62KB)
 6. DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (301,00KB)
  PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf (198,75KB)
 7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc (294,50KB)
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.pdf (315,30KB)
 8. DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc (293,00KB)
  PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.pdf (196,55KB)
 9. PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (312,26KB)