Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty Uchwał Rady Gminy - Sesja XXVI

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2017 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2017 r..pdf (221,46KB)
  PDFOPINIA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII.pdf (1,35MB)

   
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2017 – 2020.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata.pdf (6,52MB)
  PDFOPINIA KONSERWATORA.pdf (285,52KB)

   
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Jemielnica.pdf (2,51MB)

   
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Jemielnica jest organem prowadzącym.
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Jemielnica jest organem prowadzącym.pdf (104,96KB)

   
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których Gmina Jemielnica jest organem prowadzącym
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których Gmina Jemielnica jest organem prowadzącym.pdf (100,94KB)

   
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania z budżetu Gminy Jemielnica środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich na Fundusz Wsparcia Policji.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przekazania z budżetu Gminy Jemielnica środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich na Fundusz Wsparcia Policji.pdf (105,78KB)

   
 7. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania z budżetu Gminy Jemielnica środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.
  PDFProjekt uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie przekazania z budżetu Gminy Jemielnica środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.pdf (104,60KB)

   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  PDFProjekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkol....pdf (337,90KB)

  PDFOPINIA OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY.pdf (1,40MB)
   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności.pdf (108,40KB)

   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf (289,58KB)

   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.
  PDFProjekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.pdf (185,56KB)

   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.pdf (1,18MB)
  PDFOPINIA RDOŚ.pdf (224,97KB)

   
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.pdf (100,90KB)