Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont dróg gminnych ul. Strzeleckiej w miejscowości Wierchlesie oraz ul. Modrzejewskiej w miejscowości Jemielnica w podziale na część 1 i 2

 

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (2,93MB)


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (761,83KB)


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf (431,40KB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (11,26MB)


PDFSIWZ.pdf (13,48MB)

 1. ZIPZałącznik nr 1 - Część 1 Dokumentacja Techniczna, STWiOR, Przedmiar.zip (6,41MB)
 2. ZIPZałącznik nr 2 - Część 2 Dokumentacja Techniczna, STWiOR, Przedmiar.zip (2,37MB)
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc (46,00KB)
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf (170,51KB)
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc (52,00KB)
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (179,78KB)
 5. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (75,50KB)
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (212,74KB)
 6. DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (40,50KB)
  PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf (126,79KB)
 7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc (37,00KB)
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.pdf (214,81KB)
 8. DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc (37,00KB)
  PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.pdf (171,57KB)
 9. PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (287,80KB)