Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jemielnica etap Vd – ulica Parkowa

 


PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (2,81MB)


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (459,36KB)


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf (337,73KB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (8,42MB)


PDFSIWZ.pdf (13,90MB)

 1. ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja, STWiOR cz. 1.zip (38,41MB)
  ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja, STWiOR cz. 2.zip (40,40MB)
 2. ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ - Przedmiary.zip (248,53KB)
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc (307,00KB)
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf (242,45KB)
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc (312,50KB)
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (250,81KB)
 5. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (335,00KB)
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (386,57KB)
 6. DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (301,00KB)
  PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf (198,54KB)
 7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc (294,00KB)
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.pdf (313,42KB)
 8. DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc (293,50KB)
  PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.pdf (194,66KB)
 9. PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (316,39KB)
 10. PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - Uchwała Rady Gminy w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf (430,57KB)