Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty Uchwał Rady Gminy - Sesja XXIX

 1. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jemielnica oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jemielnica.pdf (186,90KB)

   
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu.pdf (186,80KB)

   
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę Jemielnica oraz zasad jego ustalania.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez gminę Jemielnica oraz zasad jego ustalania.pdf (101,77KB)

   
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna.pdf (99,90KB)

   
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2017 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf (301,11KB)