Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Ośrodków Wychowania Przedszkolnego Gminy Jemielnica, w ramach projektu Atrakcyjne przedszkole, współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Opolskiego 2014-2020.

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówieniu.pdf (373,72KB)


PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (742,20KB)


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf (722,96KB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (9,82MB)


PDFSIWZ.pdf (11,74MB)

 1. DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (1,92MB)
  PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (430,83KB)
 1. PDFZałącznik nr 2b do SIWZ_część 2.pdf (331,77KB)
  PDFZałącznik nr 2c do SIWZ_część 3.pdf (250,31KB)
 2. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc (1,89MB)
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf (200,35KB)
 3. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc (1,89MB)
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (224,83KB)
 4. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (1,88MB)
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf (151,08KB)
 5. DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące niezalegania z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.doc (1,88MB)
  PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące niezalegania z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.pdf (149,37KB)
 6. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące zakazu ubiegania się o zam. pub..doc (1,88MB)
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące zakazu ubiegania się o zam. pub..pdf (149,02KB)
 7. PDFZałącznik nr 8 do SIWZ_Projekt umowy.pdf (377,79KB)