Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Ośrodków Wychowania Przedszkolnego Gminy Jemielnica, w ramach projektu Atrakcyjne przedszkole, współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Opolskiego 2014-2020.

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (379,19KB)


PDFZawiadomienie o wyborze oferty dla części 2 oraz o unieważnieniu postępowania dla części 3.pdf (1,13MB)


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf (707,92KB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (9,76MB)


PDFSIWZ.pdf (11,95MB)


 1. DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (1,92MB)
  PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (484,71KB)
              DOCZałącznik nr 1.1b do Formularza ofertowego_Formularz cenowy dla części 2.doc (120,00KB)
              PDFZałącznik nr 1.1b do Formularza ofertowego_Formularz cenowy dla części 2.pdf (279,57KB)
              DOCZałącznik nr 1.1c do Formularza ofertowego_Formularz cenowy dla części 3.doc (116,00KB)
              PDFZałącznik nr 1.1c do Formularza ofertowego_Formularz cenowy dla części 3.pdf (276,08KB)
              DOCZałącznik nr 1.2b do Formularza ofertowego_Formularz opisowy dla części 2.doc (98,00KB)
              PDFZałącznik nr 1.2b do Formularza ofertowego_Formularz opisowy dla części 2.pdf (286,69KB)
              DOCZałącznik nr 1.2c do Formularza ofertowego_Formularz opisowy dla części 3.doc (91,50KB)
              PDFZałącznik nr 1.2c do Formularza ofertowego_Formularz opisowy dla części 3.pdf (279,99KB)
 2. PDFZałącznik nr 2b do SIWZ_część 2.pdf (350,76KB)
  PDFZałącznik nr 2c do SIWZ_część 3.pdf (270,04KB)
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc (1,89MB)
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf (299,79KB)
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc (1,89MB)
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (308,12KB)
 5. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (1,88MB)
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf (221,16KB)
 6. DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące niezalegania z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.doc (1,88MB)
  PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące niezalegania z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.pdf (219,06KB)
 7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące zakazu ubiegania się o zam. pub..doc (1,88MB)
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące zakazu ubiegania się o zam. pub..pdf (218,77KB)
 8. PDFZałącznik nr 8 do SIWZ_Projekt umowy.pdf (353,05KB)