Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa i montaż sprzętu sieciowego, komputerowego oraz multimedialnego dla Urzędu Gminy Jemielnica.

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (311,80KB)


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 2 i 3 oraz o unieważnieniu postępowania dla części 1.pdf (820,28KB)


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf (401,44KB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (8,64MB)


 1. PDFSIWZ.pdf (10,11MB)
  DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (84,00KB)
  PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (316,06KB)
 1. PDFZałącznik nr 2a do SIWZ_część 1.pdf (233,81KB)
  PDFZałącznik nr 2b do SIWZ_część 2.pdf (363,15KB)
  PDFZałącznik nr 2c do SIWZ_część 3.pdf (255,53KB)
 2. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc (46,00KB)
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf (174,00KB)
 3. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc (51,00KB)
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (179,41KB)
 4. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (40,00KB)
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf (126,41KB)
 5. DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące niezalegania z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.doc (38,00KB)
  PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące niezalegania z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.pdf (124,33KB)
 6. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące zakazu ubiegania się o zam. pub..doc (38,00KB)
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące zakazu ubiegania się o zam. pub..pdf (122,21KB)
 7. PDFZałącznik nr 8 do SIWZ_Projekt umowy.pdf (228,11KB)