Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jemielnica

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (1,52MB)


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (492,15KB)


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf (338,65KB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (7,02MB)


PDFSIWZ.pdf (11,31MB)

 1. PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (262,76KB)
 2. PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - Zestawienie tabel.pdf (395,39KB)
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc (42,50KB)
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf (169,23KB)
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc (51,50KB)
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (180,93KB)
 5. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (85,00KB)
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (304,12KB)
 6. DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (41,00KB)
  PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf (126,41KB)
 7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - wykaz pojazdów.doc (40,00KB)
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - wykaz pojazdów.pdf (159,72KB)
 8. DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - wykaz usług.doc (41,00KB)
  PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wykaz usług.pdf (160,80KB)
 9. PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - projekt umowy.pdf (403,60KB)
 10. PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - Uchwała nr XXXI.215.17 Rady Gminy Jemielnica.pdf (279,06KB)
 11. PDFZałącznik nr 11 do SIWZ - Uchwała nr XXXI.216.17 Rady Gminy Jemielnica.pdf (244,70KB)
 12. PDFZałącznik nr 12 do SIWZ - Uchwała nr XXIII.152.16 Rady Gminy Jemielnica.pdf (850,23KB)
 13. PDFZałącznik nr 13 do SIWZ - Poglądowa mapa Gminy Jemielnica wraz z głównymi ciągami komunikacyjnymi.pdf (202,91KB)