Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Ośrodków Wychowania Przedszkolnego Gminy Jemielnica, w ramach projektu Atrakcyjne przedszkole, współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Województwa Opolskiego 2014-2020.

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (441,31KB)


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert dla części 3.pdf (980,10KB)


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf (651,13KB)


PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (4,65MB)
PDFInformacja o zmianie treści SWIZ - wszyscy.pdf (1,26MB)

DOCZałącznik nr 1.1c do Formularza ofertowego_Formularz cenowy dla części 3 - PO ZMIANACH.doc (116,00KB)
PDFZałącznik nr 1.1c do Formularza ofertowego_Formularz cenowy dla części 3 - PO ZMIANACH.pdf (286,95KB)
DOCZałącznik nr 1.2c do Formularza ofertowego_Formularz opisowy dla części 3 - PO ZMIANACH.doc (91,00KB)
PDFZałącznik nr 1.2c do Formularza ofertowego_Formularz opisowy dla części 3 - PO ZMIANACH.pdf (319,79KB)

PDFZałącznik nr 2c do SIWZ_część 3 - PO ZMIANACH.pdf (250,50KB)

PDFWyjaśnienia treści oferty - wszyscy.pdf (426,39KB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (9,26MB)


PDFSIWZ.pdf (11,72MB)


 1. DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (1,92MB)
  PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (402,65KB)

DOCZałącznik nr 1.1c do Formularza ofertowego_Formularz cenowy dla części 3.doc (116,00KB)
PDFZałącznik nr 1.1c do Formularza ofertowego_Formularz cenowy dla części 3.pdf (286,14KB)
DOCZałącznik nr 1.2c do Formularza ofertowego_Formularz opisowy dla części 3.doc (91,00KB)
PDFZałącznik nr 1.2c do Formularza ofertowego_Formularz opisowy dla części 3.pdf (319,54KB)

 1. PDFZałącznik nr 2c do SIWZ_część 3.pdf (220,59KB)
 2. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc (1,89MB)
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf (219,93KB)
 3. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc (1,89MB)
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (224,83KB)
 4. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (1,88MB)
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf (151,08KB)
 5. DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące niezalegania z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.doc (1,88MB)
  PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące niezalegania z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.pdf (149,37KB)
 6. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące zakazu ubiegania się o zam. pub..doc (1,88MB)
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące zakazu ubiegania się o zam. pub..pdf (149,03KB)
 7. PDFZałącznik nr 8 do SIWZ_Projekt umowy.pdf (378,33KB)