Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Urzędu Gminy Jemielnica

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1 i 2.pdf


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf


PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFInformacja o zmianie treści SIWZ nr 2 - wszyscy.pdf

PDFSIWZ - PO ZMIANIE.pdf
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy - PO ZMIANACH.doc
PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy - PO ZMIANACH.pdf
 


PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFInformacja o zmianie treści SWIZ - wszyscy.pdf

DOCXZałącznik nr 1.1b do Formularza ofertowego_Formularz cenowy dla części 2 - PO ZMIANACH.docx
PDFZałącznik nr 1.1b do Formularza ofertowego_Formularz cenowy dla części 2 - PO ZMIANACH.pdf
DOCXZałącznik nr 1.2b do Formularza ofertowego_Formularz opisowy dla części 2 - PO ZMIANACH.docx
PDFZałącznik nr 1.2b do Formularza ofertowego_Formularz opisowy dla części 2 - PO ZMIANACH.pdf
PDFZałącznik nr 2b do SIWZ_część 2 - PO ZMIANACH.pdf

PDFWyjaśnienia treści oferty - wszyscy.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf


PDFSIWZ.pdf


 1. DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc
  PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf

DOCZałącznik nr 1.1a do Formularza ofertowego_Formularz cenowy dla części 1.doc
PDFZałącznik nr 1.1a do Formularza ofertowego_Formularz cenowy dla części 1.pdf
DOCZałącznik nr 1.1b do Formularza ofertowego_Formularz cenowy dla części 2.doc
PDFZałącznik nr 1.1b do Formularza ofertowego_Formularz cenowy dla części 2.pdf
DOCZałącznik nr 1.2a do Formularza ofertowego_Formularz opisowy dla części 1.doc
PDFZałącznik nr 1.2a do Formularza ofertowego_Formularz opisowy dla części 1.pdf
DOCZałącznik nr 1.2b do Formularza ofertowego_Formularz opisowy dla części 2.doc
PDFZałącznik nr 1.2b do Formularza ofertowego_Formularz opisowy dla części 2.pdf

 1. PDFZałącznik nr 2a do SIWZ_część 1.pdf
  PDFZałącznik nr 2b do SIWZ_część 2.pdf
 2. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf
 3. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf
 4. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf
 5. DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące niezalegania z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.doc
  PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące niezalegania z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.pdf
 6. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące zakazu ubiegania się o zam. pub..doc
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące zakazu ubiegania się o zam. pub..pdf
 7. PDFZałącznik nr 8 do SIWZ_Projekt umowy.pdf