Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Urzędu Gminy Jemielnica

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (308,65KB)


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1 i 2.pdf (1,19MB)


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf (583,22KB)


PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (577,79KB)
PDFInformacja o zmianie treści SIWZ nr 2 - wszyscy.pdf (1,28MB)

PDFSIWZ - PO ZMIANIE.pdf (10,08MB)
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy - PO ZMIANACH.doc (81,50KB)
PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy - PO ZMIANACH.pdf (312,70KB)
 


PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (1,84MB)
PDFInformacja o zmianie treści SWIZ - wszyscy.pdf (369,22KB)

DOCXZałącznik nr 1.1b do Formularza ofertowego_Formularz cenowy dla części 2 - PO ZMIANACH.docx (46,52KB)
PDFZałącznik nr 1.1b do Formularza ofertowego_Formularz cenowy dla części 2 - PO ZMIANACH.pdf (585,45KB)
DOCXZałącznik nr 1.2b do Formularza ofertowego_Formularz opisowy dla części 2 - PO ZMIANACH.docx (28,05KB)
PDFZałącznik nr 1.2b do Formularza ofertowego_Formularz opisowy dla części 2 - PO ZMIANACH.pdf (562,55KB)
PDFZałącznik nr 2b do SIWZ_część 2 - PO ZMIANACH.pdf (571,33KB)

PDFWyjaśnienia treści oferty - wszyscy.pdf (407,91KB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (8,87MB)


PDFSIWZ.pdf (9,99MB)


 1. DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (80,00KB)
  PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (449,02KB)

DOCZałącznik nr 1.1a do Formularza ofertowego_Formularz cenowy dla części 1.doc (63,50KB)
PDFZałącznik nr 1.1a do Formularza ofertowego_Formularz cenowy dla części 1.pdf (344,19KB)
DOCZałącznik nr 1.1b do Formularza ofertowego_Formularz cenowy dla części 2.doc (88,50KB)
PDFZałącznik nr 1.1b do Formularza ofertowego_Formularz cenowy dla części 2.pdf (583,19KB)
DOCZałącznik nr 1.2a do Formularza ofertowego_Formularz opisowy dla części 1.doc (37,50KB)
PDFZałącznik nr 1.2a do Formularza ofertowego_Formularz opisowy dla części 1.pdf (225,83KB)
DOCZałącznik nr 1.2b do Formularza ofertowego_Formularz opisowy dla części 2.doc (63,50KB)
PDFZałącznik nr 1.2b do Formularza ofertowego_Formularz opisowy dla części 2.pdf (559,78KB)

 1. PDFZałącznik nr 2a do SIWZ_część 1.pdf (331,14KB)
  PDFZałącznik nr 2b do SIWZ_część 2.pdf (569,25KB)
 2. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc (45,50KB)
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf (269,79KB)
 3. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc (50,50KB)
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (281,08KB)
 4. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (39,50KB)
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf (198,16KB)
 5. DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące niezalegania z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.doc (38,00KB)
  PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące niezalegania z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.pdf (195,86KB)
 6. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące zakazu ubiegania się o zam. pub..doc (37,50KB)
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące zakazu ubiegania się o zam. pub..pdf (190,98KB)
 7. PDFZałącznik nr 8 do SIWZ_Projekt umowy.pdf (326,62KB)