Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego – Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej z zapleczem LZS w Piotrówce, wraz z wymianą źródła ciepła (pompa ciepła) oraz wymianą dachu

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf


PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFSIWZ - PO ZMIANIE.pdf
PDFInformacja o zmianie treści SIWZ nr 1.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSIWZ.pdf

 

 1. Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja techniczna, STWiOR

ZIP1.1 Dokumentacja techniczna objęta pozwoleniem na budowę z 2014r.zip
EXE1.2. Dokumentacja techniczna objęta zmianą pozwolenia na budowę z 2016r.exe
0011.2. Dokumentacja techniczna objęta zmianą pozwolenia na budowę z 2016r.7z.001
0021.2. Dokumentacja techniczna objęta zmianą pozwolenia na budowę z 2016r.7z.002
0031.2. Dokumentacja techniczna objęta zmianą pozwolenia na budowę z 2016r.7z.003
0041.2. Dokumentacja techniczna objęta zmianą pozwolenia na budowę z 2016r.7z.004
0051.2. Dokumentacja techniczna objęta zmianą pozwolenia na budowę z 2016r.7z.005
0061.2. Dokumentacja techniczna objęta zmianą pozwolenia na budowę z 2016r.7z.006

 1. Załącznik nr 2 do SIWZ - Przedmiar
  ZIPZał. nr 2 do SIWZ - Przedmiar.zip
 2. DOCZałącznik nr 3 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc
  PDFZałącznik nr 3 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf
 3. DOCZałącznik nr 4 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc
  PDFZałącznik nr 4 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf
 4. DOCZałącznik nr 5 do SWIZ - Formularz ofertowy.doc
  PDFZałącznik nr 5 do SWIZ - Formularz ofertowy.pdf
 5. DOCZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc
  PDFZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf
 6. DOCZałącznik nr 7 do SWIZ - Wykaz robót budowlanych.doc
  PDFZałącznik nr 7 do SWIZ - Wykaz robót budowlanych.pdf
 7. DOCZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc
  PDFZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.pdf
 8. PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.pdf