Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Jemielnica emulsją asfaltową i grysami

PDFOgłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf (297,36KB)


PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (352,82KB)


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf (295,92KB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (6,82MB)


PDFSIWZ.pdf (11,68MB)


 1. PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - wykaz dróg - 2018..pdf (196,10KB)
 2. PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.pdf (475,35KB)
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc (50,00KB)
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf (260,99KB)
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc (56,00KB)
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (269,02KB)
 5. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (79,00KB)
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (314,93KB)
 6. DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (44,00KB)
  PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf (193,18KB)
 7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc (37,00KB)
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.pdf (243,11KB)
 8. DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc (35,50KB)
  PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.pdf (256,69KB)
 9. DOCZałącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych.doc (34,50KB)
  PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych.pdf (256,54KB)
 10. PDFZałącznik nr 10 do SIWZ- Projekt umowy.pdf (245,29KB)