Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont nawierzchni dróg gminnych Gminy Jemielnica w podziale na część 1 i 2

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu postępowania.pdf


PDFZawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy i unieważnieniu postępowania w zakresie części 1.pdf


PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 2.pdf


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf


PDFInformacja o zmianie treści SIWZ.pdf
PDFSIWZ - PO ZMIANIE.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf


PDFSIWZ.pdf


 1. ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR, Przedmiary - dla Części 1.zip
 2. ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR, Przedmiary - dla Części 1.zip
 3. DOCZałącznik nr 3 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc
  PDFZałącznik nr 3 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf
 4. DOCZałącznik nr 4 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc
  PDFZałącznik nr 4 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf
 5. DOCZałącznik nr 5 do SWIZ - Formularz ofertowy.doc
  PDFZałącznik nr 5 do SWIZ - Formularz ofertowy.pdf
 6. DOCZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc
  PDFZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf
 7. DOCZałącznik nr 7 do SWIZ - Wykaz robót budowlanych.doc
  PDFZałącznik nr 7 do SWIZ - Wykaz robót budowlanych.pdf
 8. DOCZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc
  PDFZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.pdf
 9. PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.pdf