Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Jemielnica emulsją asfaltową i grysami

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (2,40MB)


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (967,19KB)


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf (335,47KB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (7,13MB)


PDFSIWZ.pdf (13,22MB)


 1. PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - wykaz dróg - 2018..pdf (196,88KB)
 2. PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.pdf (471,99KB)
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc (50,00KB)
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf (261,83KB)
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc (56,00KB)
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (269,89KB)
 5. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (80,00KB)
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (316,47KB)
 6. DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (44,00KB)
  PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf (193,92KB)
 7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc (37,00KB)
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.pdf (243,97KB)
 8. DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc (35,50KB)
  PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.pdf (255,80KB)
 9. DOCZałącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych.doc (34,50KB)
  PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych.pdf (255,63KB)
 10. PDFZałącznik nr 10 do SIWZ- Projekt umowy.pdf (246,06KB)