Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty Uchwał Rady Gminy - Sesja XXXIX

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem za 2017 r..pdf (94,92KB)
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 r..pdf (96,97KB)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.pdf (99,92KB)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jemielnica za 2017 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jemielnica za 2017 r..pdf (95,40KB)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Jemielnica.
  PDFProjekt w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz.pdf (105,23KB)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Jemielnica.pdf (104,35KB)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2018 - 2027
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2027.pdf (103,72KB)
  PDFWPF.pdf (3,26MB)
  PDFPrzedsięwziecia.pdf (99,79KB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf (407,24KB)