Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont nawierzchni dróg gminnych Gminy Jemielnica w podziale na część 1 i 2

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (302,60KB)


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2.pdf (461,74KB)


PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1.pdf (341,51KB)


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf (355,74KB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (12,78MB)


PDFSIWZ.pdf (16,09MB)


 1. ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR, Przedmiary - dla Części 1.zip (8,13MB)
 2. ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR, Przedmiary - dla Części 2.zip (3,50MB)
 3. DOCZałącznik nr 3 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc (71,50KB)
  PDFZałącznik nr 3 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf (170,23KB)
 4. DOCZałącznik nr 4 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc (78,50KB)
  PDFZałącznik nr 4 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (180,09KB)
 5. DOCZałącznik nr 5 do SWIZ - Formularz ofertowy.doc (104,00KB)
  PDFZałącznik nr 5 do SWIZ - Formularz ofertowy.pdf (223,65KB)
 6. DOCZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (70,50KB)
  PDFZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf (169,71KB)
 7. DOCZałącznik nr 7 do SWIZ - Wykaz robót budowlanych.doc (77,00KB)
  PDFZałącznik nr 7 do SWIZ - Wykaz robót budowlanych.pdf (126,77KB)
 8. DOCZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc (76,00KB)
  PDFZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.pdf (125,72KB)
 9. PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (289,99KB)