Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Piotrówce

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (2,54MB)


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (394,12KB)


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf (284,59KB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (9,77MB)


PDFSIWZ.pdf (15,32MB)


 1. ZIPZałącznik nr 1 do SWIZ - Dokumentacja i STWiOR.zip (8,57MB)
 2. ZIPZałącznik nr 2 do SWIZ - Przedmiar Robót.zip (64,54KB)
 3. DOCXZałącznik nr 3 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx (32,54KB)
  PDFZałącznik nr 3 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf (163,31KB)
 4. DOCXZałącznik nr 4 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx (33,98KB)
  PDFZałącznik nr 4 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (183,83KB)
 5. DOCXZałącznik nr 5 do SWIZ - Formularz ofertowy.docx (39,30KB)
  PDFZałącznik nr 5 do SWIZ - Formularz ofertowy.pdf (246,61KB)
 6. DOCXZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.docx (31,99KB)
  PDFZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf (167,60KB)
 7. DOCXZałącznik nr 7 do SWIZ - Wykaz robót budowlanych.docx (32,86KB)
  PDFZałącznik nr 7 do SWIZ - Wykaz robót budowlanych.pdf (141,81KB)
 8. DOCXZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.docx (32,66KB)
  PDFZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.pdf (138,48KB)
 9. PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (380,88KB)