Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Montaż instalacji elektrycznej w zabytkowym spichlerzu w ramach realizacji operacji Zachowanie i ocalenie od zapomnienia dziedzictwa Cysterskiego w Jemielnicy

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (295,51KB)


PDFZawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z informacją o ponownej ocenie ofert oraz zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (1,49MB)


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (818,98KB)


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf (383,92KB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (9,31MB)


PDFSIWZ.pdf (15,48MB)


 1. ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR.zip (10,44MB)
 2. PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - Przedmiar.pdf (243,22KB)
  PRDZałącznik nr 2 do SWIZ - Przedmiar.prd (58,39KB)
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc (330,50KB)
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf (242,68KB)
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc (300,50KB)
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (252,34KB)
 5. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (354,50KB)
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (289,12KB)
 6. DOCZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (330,50KB)
  PDFZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf (241,07KB)
 7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc (296,00KB)
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.pdf (223,97KB)
 8. DOCZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc (334,00KB)
  PDFZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.pdf (197,78KB)
 9. PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (321,56KB)