Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konserwacja spichlerza oraz rewitalizacja i zagospodarowanie ul. Wiejskiej w Jemielnicy w ramach realizacji operacji Zachowanie i ocalenie od zapomnienia dziedzictwa Cysterskiego w Jemielnicy

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu postępowania.pdf (2,98MB)


PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (374,05KB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (9,77MB)


PDFSIWZ.pdf (15,61MB)


 1. ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja, STWiOR.zip (46,11MB)
 2. ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ - Przedmiary.zip (254,06KB)
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc (330,50KB)
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf (242,37KB)
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc (307,50KB)
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (252,26KB)
 5. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (354,50KB)
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (289,29KB)
 6. DOCZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (331,00KB)
  PDFZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf (241,64KB)
 7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc (296,00KB)
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.pdf (224,25KB)
 8. DOCZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc (334,00KB)
  PDFZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.pdf (197,49KB)
 9. PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (314,06KB)
 10. PDFZałącznik nr 10 do SWIZ - Uchwała Nr XXXII29713 Rady Powiatu Strzeleckiego z dn. 24.04.2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf (875,60KB)