Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej - ul. Bokowe w miejscowości Gąsiorowice i Łaziska

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (2,84MB)


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniej oferty.pdf (813,68KB)


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf (392,30KB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (8,88MB)


PDFSIWZ.pdf (15,76MB)


 1. ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR.zip (13,57MB)
 2. ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ - Przebudowa drogi gminnej - ul. Bokowe w m. Łaziska i Gąsiorowice - Przedmiar Robót.zip (58,90KB)
 3. DOCXZałącznik nr 3 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx (32,86KB)
  PDFZałącznik nr 3 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf (260,36KB)
 4. DOCXZałącznik nr 4 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx (34,36KB)
  PDFZałącznik nr 4 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (270,29KB)
 5. DOCXZałącznik nr 5 do SWIZ - Formularz ofertowy.docx (38,96KB)
  PDFZałącznik nr 5 do SWIZ - Formularz ofertowy.pdf (317,98KB)
 6. DOCXZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.docx (32,20KB)
  PDFZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf (263,53KB)
 7. DOCXZałącznik nr 7 do SWIZ - Wykaz robót budowlanych.docx (32,95KB)
  PDFZałącznik nr 7 do SWIZ - Wykaz robót budowlanych.pdf (191,70KB)
 8. DOCXZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.docx (32,78KB)
  PDFZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.pdf (189,19KB)
 9. PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (384,01KB)