Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jemielnica

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf


PDFWyjaśnienia treści SIWZ nr 1.pdf


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf


PDFSIWZ.pdf


 1. PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
 2. PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - Zestawienie tabel.pdf
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf
 5. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf
 6. DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc
  PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf
 7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - wykaz pojazdów.doc
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - wykaz pojazdów.pdf
 8. DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - wykaz usług.doc
  PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wykaz usług.pdf
 9. PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - projekt umowy.pdf
 10. PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - Uchwała nr XXXI.215.17 Rady Gminy Jemielnica.pdf
 11. PDFZałącznik nr 11 do SIWZ - Uchwała nr XXXI.216.17 Rady Gminy Jemielnica.pdf
 12. PDFZałącznik nr 12 do SIWZ - Uchwała nr XXIII.152.16 Rady Gminy Jemielnica.pdf
 13. PDFZałącznik nr 13 do SIWZ - Poglądowa mapa Gminy Jemielnica wraz z głównymi ciągami komunikacyjnymi.pdf