Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte na VI sesji Rady Gminy w dniu 12 marca 2019 r.

 1. Uchwała Nr VI/39/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jemielnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkól podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
  PDFUchwała Nr VI.39.19 w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jemielnica oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r..pdf (195,89KB)
  PDFWynik głosowania - Uchwała Nr VI.39.19.pdf (179,24KB)

   
 2. Uchwała Nr VI/40/19 w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego
  PDFUchwała Nr VI.40.19 w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf (105,68KB)
  PDFWynik głosowania - Uchwała Nr VI.40.19.pdf (178,83KB)

   
 3. Uchwała Nr VI/41/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
  PDFUchwała Nr VI.41.19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.pdf (105,97KB)
  PDFWynik głosowania - Uchwała Nr VI.41.19.pdf (178,64KB)

   
 4. Uchwała Nr VI/42/19 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jemielnica oraz dodatkowej opłaty ponoszonej z tego tytułu
  PDFUchwała Nr VI.42.19 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.pdf (101,85KB)
  PDFWynik głosowania - Uchwała Nr VI.42.19.pdf (180,16KB)

   
 5. Uchwała Nr VI/43/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  PDFUchwała Nr VI.43.19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf (434,47KB)
  PDFWynik głosowania - Uchwała Nr VI.43.19.pdf (179,45KB)

   
 6. Uchwała Nr VI/44/19 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej
  PDFUchwała Nr VI.44.19 zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.pdf (105,39KB)
  PDFWynik głosowania - Uchwała Nr VI.44.19.pdf (178,93KB)

   
 7. Uchwała Nr VI/45/19 w sprawie przekazania z budżetu Gminy Jemielnica środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich na Fundusz Wsparcia Policji
  PDFUchwała Nr VI.45.19 w sprawie przekazania z budżetu Gminy Jemielnica środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich na Fundusz Wsparcia Policji.pdf (105,56KB)
  PDFWynik głosowania - Uchwała Nr VI.45.19.pdf (180,05KB)

   
 8. Uchwała Nr VI/46/19 w sprawie udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych
  PDFUchwała Nr VI.46.19 w sprawie udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych.pdf (104,85KB)
  PDFWynik głosowania - Uchwała Nr VI.46.19.pdf (179,50KB)

   
 9. Uchwała Nr VI/47/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich
  PDFUchwała Nr VI.47.19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.pdf (104,97KB)
  PDFWynik głosowania - Uchwała Nr VI.47.19.pdf (180,75KB)

   
 10. Uchwała Nr VI/48/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2019 r.
  PDFUchwała Nr VI.48.19 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf (217,87KB)
  PDFWynik głosowania - Uchwała Nr VI.48.19.pdf (178,77KB)