Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa i adaptacja budynku zabytkowej gospody wiejskiej w Jemielnicy na świetlicę wiejską

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu postępowania.pdf (333,46KB)


PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (345,25KB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (11,62MB)


PDFSIWZ.pdf (17,20MB)


 1. ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR.zip (17,03MB)
 2. ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ - Przedmiary.zip (299,30KB)
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc (332,50KB)
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf (249,30KB)
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc (308,50KB)
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (257,28KB)
 5. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (355,50KB)
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (288,33KB)
 6. DOCZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (331,00KB)
  PDFZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf (244,46KB)
 7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc (295,50KB)
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.pdf (223,73KB)
 8. DOCZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc (333,50KB)
  PDFZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.pdf (198,32KB)
 9. PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (339,70KB)
 10. PDFZałącznik nr 10 do SWIZ - Uchwała Nr XXXII29713 Rady Powiatu Strzeleckiego z dn. 24.04.2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf (875,60KB)