Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kompleksowa obsługa bankowa Gminy Jemielnica i jej jednostek organizacyjnych

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu postępowania.pdf (281,96KB)


PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (378,63KB)


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf (324,84KB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (7,36MB)


PDFSIWZ.pdf (11,87MB)


 1. DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (97,00KB)
  PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (220,00KB)
 2. DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc (70,50KB)
  PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf (176,85KB)
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc (47,50KB)
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (184,80KB)
 4. DOCZałącznik nr 4 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (71,00KB)
  PDFZałącznik nr 4 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf (173,61KB)
 5. PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Opinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2018 r..pdf (146,78KB)
 6. PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Opinia RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Jemielnica na 2019 r..pdf (117,84KB)
 7. PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Opinia RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o WPF Gminy Jemielnica.pdf (113,31KB)
 8. PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Opinia RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jemielnica.pdf (103,16KB)
 9. PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Opinia RIO o możliwosci sfinansowania deficytu określonego w uchwale budzetowej Gminy Jemielnica na 2019 rok.pdf (73,76KB)
 10. PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - Bilans z wykonania budżetu jst za 2018 r..pdf (134,14KB)
 11. PDFZałącznik nr 11 do SIWZ - Bilans Skonsolidowany jst za 2018 r..pdf (131,55KB)
 12. PDFZałącznik nr 12 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-NDS za 2018 r..pdf (199,21KB)
 13. PDFZałącznik nr 13 do SIWZ - Sprawozdanie Rb-NDS za I kw. 2019 r..pdf (198,82KB)
 14. PDFZałącznik nr 14 do SIWZ -Sprawozdanie Rb-Z za 2018 r..pdf (104,83KB)
 15. PDFZałącznik nr 15 do SIWZ -Sprawozdanie Rb-Z za I kw. 2019 r..pdf (100,83KB)
 16. PDFZałącznik nr 16 do SIWZ -Sprawozdanie Rb-27S za 2018 r..pdf (763,94KB)
 17. PDFZałącznik nr 17 do SIWZ -Sprawozdanie Rb-27S za I kw. 2019 r..pdf (666,80KB)
 18. PDFZałącznik nr 18 do SIWZ -Sprawozdanie Rb-28S za 2018 r..pdf (1,19MB)
 19. PDFZałącznik nr 19 do SIWZ -Sprawozdanie Rb-28S za I kw. 2019 r..pdf (1,16MB)