Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa drogi gminnej nr 105553 O ul. Madalińskiego w miejscowości Piotrówka wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (294,92KB)


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (683,34KB)


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf (356,20KB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (9,43MB)


PDFSIWZ.pdf (15,05MB)


 1. ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR.zip (19,15MB)
 2. ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ - Przedmiary.zip (978,14KB)
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc (71,50KB)
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf (177,11KB)
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc (48,00KB)
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (185,13KB)
 5. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (70,00KB)
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (217,07KB)
 6. DOCZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (70,50KB)
  PDFZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf (173,48KB)
 7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc (38,00KB)
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.pdf (202,94KB)
 8. DOCZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc (76,50KB)
  PDFZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.pdf (127,67KB)
 9. PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (294,32KB)