Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty Uchwał Rady Gminy - Sesja VIII

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jemielnica.pdf (93,06KB)
   
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem.pdf (95,06KB)
   
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 r..pdf (96,70KB)
   
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jemielnica za 2018 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jemielnica za 2018 r..pdf (446,28KB)
   
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognoza długu na lata 2019 - 2027
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2027.pdf (402,04KB)
   
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf (407,99KB)
   
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Jemielnica oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Jemielnica oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów.pdf (189,66KB)
   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Publiczne Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa w Jemielnicy.
  PDFProjekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Publiczne Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa w Jemielnicy.pdf (104,36KB)
   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina Jemielnica nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu.
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina Jemielnica nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu.pdf (106,07KB)
   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
  PDFProjekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.pdf (94,38KB)
   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania.pdf (232,15KB)