Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte na VIII sesji Rady Gminy w dniu 26 czerwca 2019 r.

 1. Uchwała Nr VIII/55/19 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jemielnica
  PDFUchwała Nr VIII.55.19 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jemielnica.pdf
  PDFUchwała Nr VIII.55.19 - Wynik głosowania.pdf
   
 2. Uchwała Nr VIII/56/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
  PDFUchwała Nr VIII.56.19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem za 2018 r..pdf
  PDFUchwała Nr VIII.56.19 - Wynik głosowania.pdf
   
 3. Uchwała Nr VIII/57/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 r.
  PDFUchwała Nr VIII.57.19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 r..pdf
  PDFUchwała Nr VIII.57.19 - Wynik głosowania.pdf
   
 4. Uchwała Nr VIII/58/19 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jemielnica za 2018 r.
  PDFUchwała Nr VIII.58.19 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jemielnica za 2017 r..pdf
  PDFUchwała Nr VIII.58.19 - Wynik głosowania.pdf
   
 5. Uchwała Nr VIII/59/19 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2027
  PDFUchwała Nr VIII.59.19 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2027.pdf
  PDFUchwała Nr VIII.59.19 - Wynik głosowania.pdf
   
 6. Uchwała Nr VIII/60/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2019 r.
  PDFUchwała Nr VIII.60.19 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf
  PDFUchwała Nr VIII.60.19 - Wynik głosowania.pdf
   
 7. Uchwała Nr VIII/61/19 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Jemielnica oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów
  PDFUchwała Nr VIII.61.19 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Jemielnica oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów.pdf
  PDFUchwała Nr VIII.61.19 - Wynik głosowania.pdf

   
 8. Uchwała Nr VIII/62/19 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Publiczne Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa w Jemielnicy
  PDFUchwała Nr VIII.62.19 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Publiczne Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa w Jemielnicy.pdf
  PDFUchwała Nr VIII.62.19 - Wynik głosowania.pdf

   
 9. Uchwała Nr VIII/63/19 w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina Jemielnica nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu
  PDFUchwała Nr VIII.63.19 w sprawie określenia zasad dowozu uczniów szkół, wobec których Gmina Jemielnica nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu.pdf
  PDFUchwała Nr VIII.63.19 - Wynik głosowania.pdf
   
 10. Uchwała Nr VIII/64/19 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
  PDFUchwała Nr VIII.64.19 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.pdf
  PDFUchwała Nr VIII.64.19 - Wynik głosowania.pdf
   
 11. Uchwała Nr VIII/65/19 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników
  PDFUchwała Nr VIII.65.19 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania.pdf
  PDFUchwała Nr VIII.65.19 - Wynik głosowania.pdf