Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte na X sesji Rady Gminy w dniu 23 września 2019 r.

 1. Uchwała Nr X/71/19 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2027
  PDFUchwała Nr X.71.19 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2027.pdf (547,18KB)
  PDFUchwała Nr X.71.19 - Wynik głosowania.pdf (180,39KB)
   
 2. Uchwała Nr X/72/19 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2019 r.
  PDFUchwała Nr X.72.19 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf (317,35KB)
  PDFUchwała Nr X.72.19 - Wynik głosowania.pdf (179,74KB)
   
 3. Uchwała Nr X/73/19 w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Jemielnica dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Centawie
  PDFUchwała Nr X.73.19 w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Jemielnica dotacji dla Parafii.pdf (123,61KB)
  PDFUchwała Nr X.73.19 - Wynik głosowania.pdf (179,88KB)
   
 4. Uchwała Nr X/74/19 w sprawie w sprawie zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa w Jemielnicy
  PDFUchwała Nr X.74.19 w sprawie zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa w Jemielnicy.pdf (87,18KB)
  PDFUchwała Nr X.74.19 - Wynik głosowania.pdf (180,57KB)
   
 5. Uchwała Nr X/75/19 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonym przez Gminę Jemielnica
  PDFUchwała Nr X.75.19 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonym przez Gminę Jemielnica.pdf (107,56KB)
  PDFUchwała Nr X.75.19 - Wynik głosowania.pdf (179,88KB)
   
 6. Uchwała Nr X/76/19 w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, obiektów sportowych oraz terenów rekreacyjnych
  PDFUchwała Nr X.76.19 w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, obiektów sportowych oraz terenów rekreacyjnych.pdf (348,81KB)
  PDFUchwała Nr X.76.19 - Wynik głosowania.pdf (181,15KB)
   
 7. Uchwała Nr X/77/19 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jemielnica
  PDFUchwała Nr X.77.19 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego.pdf (238,75KB)
  PDFUchwała Nr X.77.19 - Wynik głosowania.pdf (179,93KB)
   
 8. Uchwała Nr X/78/19 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
  PDFUchwała Nr X.78.19 w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród nauczycielom.pdf (120,82KB)
  PDFUchwała Nr X.78.19 - Wynik głosowania.pdf (181,25KB)