Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty Uchwał Rady Gminy - Sesja XIII

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2027.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2030.pdf (498,92KB)
   
 2. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2019 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica 13.12.2019 r..pdf (398,86KB)
   
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jemielnica na 2020 r. i Programu Przeciwdziałanie Narkomanii Gminy Jemielnica na 2020 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jemielnica na 2020r..pdf (456,97KB)
   
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na własność Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.pdf (872,75KB)
   
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jemielnica, w roku szkolnym 2019/2020.
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jemielnica, w roku szkolnym 2019 - 2020.pdf (186,74KB)
   
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości.pdf (97,50KB)
   
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 r.
  PDFProjekt uchwały budżetowej.pdf (2,49MB)
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2028.
  PDFProjekt uchwały WPF.pdf (621,19KB)
 1. Podjęcie uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi
  PDFProjekt uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jemielnica.pdf (114,80KB)