Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki-boczna w miejscowości Piotrówka

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (491,98KB)


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (824,74KB)


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf (414,22KB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (9,34MB)


PDFSIWZ.pdf (15,18MB)


 1. ZIPZałącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja techniczna, STWiOR.zip (9,13MB)
 2. ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ - Przedmiary.zip (64,31KB)
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.doc (71,50KB)
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf (176,63KB)
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc (48,00KB)
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf (184,73KB)
 5. PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (216,17KB)
  DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (69,00KB)
 6. DOCZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc (70,50KB)
  PDFZałącznik nr 6 do SWIZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.pdf (172,14KB)
 7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc (38,00KB)
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.pdf (201,20KB)
 8. DOCZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.doc (76,00KB)
  PDFZałącznik nr 8 do SWIZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.pdf (125,66KB)
 9. PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (291,65KB)
 10. PDFZałącznik nr 10 do SWIZ - Uchwała Nr XV.162.19 Rady Powiatu Strzeleckiego z dn. 18.12.2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf (866,41KB)